Zet buurtpreventie app in als Participatiemiddel!

HattemCentraal pleit voor het inzetten van een buurt app als participatiemiddel. Participatie is van toenemend belang in Hattem. Traditionele vormen van participatie sluiten vaak inwoners uit die juist graag willen meepraten over specifieke onderwerpen die hun eigen leefomgeving betreffen. HattemCentraal pleit voor een vernieuwende aanpak en stelt voor om meer gebruik te maken van bestaande buurtpreventie appgroepen.

Deze appgroepen hebben bewezen meer te zijn dan alleen instrumenten voor veiligheid. Ze creëren betrokkenheid en bereidheid onder de inwoners om bij te dragen aan de veiligheid en om zaken in hun directe leefomgeving te delen en gezamenlijk aan te pakken. Een recent voorbeeld hiervan is de oproep van buurtbewoners om samen op te trekken bij de keuze van een nieuwe locatie voor het huisvesten doelgroepen.

Door deze energie te benutten, kunnen we participatie bevorderen. De buurtpreventie app kan een krachtig middel zijn om inwoners actief te betrekken bij de vormgeving van onze gemeente. Samen bouwen we aan een Hattem waarin iedereen zich gehoord en betrokken voelt. Onze gezamenlijke inzet maakt het verschil!

Foto van Whatsapp buurtpreventie bord. Preventie is vervangen door participatie.
Is de Whatsapp buurtpreventie app geschikt voor participatie?