Welkom

Wij komen naar u toe

HattemCentraal gaat graag het gesprek met u aan. Over elk onderwerp dat wij met elkaar willen delen. Wij zijn gemakkelijk te bereiken en te volgen.

Wij staan voor transparantie

Wij vinden dat alle Hattemers actief betrokken horen te zijn bij wat er door de gemeenteraad wordt besloten. We nemen tenslotte beslissingen over Hattem.

Wij doen het graag samen

HattemCentraal is de lokale partij van en voor Hattem. Wij zoeken betrokken inwoners die zich samen met ons willen inzetten voor een transparante en betrokken politiek.