HattemCentraal in de bres voor behoud historische bomen op Dorpsweg

HattemCentraal uit grote bezorgdheid over het bomenbeleid in Hattem. Al geruime tijd constateren wij dat de bescherming van de historische bomen en lanen in onze stad onvoldoende gewaarborgd is. Deze inzichten hebben geleid tot de aangenomen motie ‘Kappen met Kappen’ in de raad, met als doel het behoud van deze historische waarden en hun verankering in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

Op 3 juni 2021 werd aangekondigd dat de Dorpsweg op de schop gaat, wat zou resulteren in het kappen van alle bomen. Dit stuitte op aanzienlijk verzet vanuit de gemeenschap en de bewoners van de Dorpsweg. Bezwaren werden ingediend en de plannen werden herzien. Gezonde bomen die geen belemmering vormden, konden behouden blijven, met de toezegging van verbetering van de bodemkwaliteit.

De verrassing en onduidelijkheid bij HattemCentraal over het gewijzigde definitieve ontwerp van de Dorpsweg veranderde al snel in bezorgdheid bij zowel onze fractie als de inwoners van Hattem. Maar liefst 75 bomen, die al tussen de 15 en 40 jaar op deze locatie staan, lopen het risico te verdwijnen. Hoewel ze als ‘onvoldoende’ zijn beoordeeld, zijn ze zeker niet ‘slecht’ of ‘zeer slecht’. Het rapport geeft aan dat er mogelijkheden zijn tot herstel, zoals specifieke snoei en het verwijderen van zwammen, holtes of rotting. Bovendien kunnen deze bomen nog vele jaren blijven staan, mits de kwaliteit van de groeiplaats wordt verbeterd.

Om die reden hebben wij een motie opgesteld waarin wij verzoeken om opheldering omtrent het moment waarop is besloten dat de bomen alsnog gekapt moeten worden, of dit nu is vanwege het ontwerpplan, de gezondheid of de wortelverankering. Daarnaast dringt de motie aan op de opname van groenvisiepunten in de APV ter bescherming van de Hattemse bomen.

HattemCentraal benadrukt de ecologische waarde van het groen in Hattem, zeker in het licht van de huidige hittestress. Zij bewijzen hun dienst. Wij roepen de raad en het college maandag tijdens de raadsvergadering op tot aanpassingen in het ontwerp om de bestaande bomen te behouden door de groeiomstandigheden te verbeteren.