Vrijwilligersbeleid

Om duidelijk te maken wat wij van (kandidaat-)raadsleden, -wethouders, vrijwilligers en (bestuurs)leden verwachten op het gebied van integriteit, hebben wij enkele vuistregels opgesteld waarnaar iedereen zich dient te gedragen:

  • Ik volg de wet- en regelgeving en daarnaast sluit mijn (privé) handelen aan op de (kern)waarden van de partij.
  • Mijn handelen is in lijn met mijn functie in de partij.
  • Ik ben open over mijn persoonlijke belangen.
  • Besluiten die ik neem worden niet beïnvloed door een persoonlijk belang.
  • Ik ben te vertrouwen en ik houd me aan mijn afspraken.
  • Ik deel vertrouwelijke informatie niet met anderen.
  • Ik gedraag mij naar alle organisaties en burgers correct, fatsoenlijk en respectvol.
  • Ik neem de ander serieus en ik behandel iedereen op dezelfde manier.
  • Ik kan en wil altijd uitleggen waarom ik op een bepaalde manier heb gehandeld.
  • Ik spreek anderen aan op mogelijk niet-integer gedrag