Monopoly Hattem heeft de oplossing voor de hoge drempels

Maandag 13 november evalueerde de gemeenteraad van Hattem het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP).

Start 2014
In 2014 is het GVVP met inbreng van de samenleving in een helder en transparant participatieproces tot stand gekomen. Het omarmt zowel beleid en visie, als wel de vertaling naar concrete plannen en projecten.

Evaluatie 2023
De evaluatie van het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) lag ter bespreking voor. Je zou denken als vele Hattemer betrokken zijn geweest bij het tot stand komen van het GVVP 9 jaar later zou moeten resulteren in een omvangrijke evaluatie met diezelfde en nieuwe betrokken Hattemers.

Bijstelling op het GVVP
HattemCentraal vindt het belangrijk dat we leren van de uitvoer van het GVVP en dat de uitkomsten als aandachtspunten meegenomen worden in besluiten die nog niet uitgevoerd zijn, maar ook in het kunnen heroverwegen van genomen besluiten. Het college is voornemens om een bijstelling op het GGVP te doen. Wij vinden dat dit alleen kan als je participatie, dus input van de Hattemers hebt opgehaald en dit nadrukkelijk meeneemt in een vervolg. Wij hebben het college gevraagd dat zij zorgen dat het net zo actief wordt op gepakt als in 2014.

Participatie
We missen dus duidelijk in deze evaluatie de stem van Hattem. En de Hattemer heeft een stem, zij hebben zich afgelopen jaren flink laten horen en de gemeente heeft ook direct input en feedback gekregen van onze Hattem via brieven, email en social media.

Hoe denkt Hattem?
We hebben gevraagd hoe de aanwonenden en gebruikers van wegen nu denken over de aanpassingen van De Hogenkamp, de kruising bij de AH, de aanpassing van de Hessenweg en de verkeersdrempels die overal verschijnen, zoals die op de Zuiderzeestraatweg, Hilsdijk en Eijerdijk. Het college geeft aan dat ze deze informatie niet hebben opgehaald. Wij weten dus na twee jaar nog niet welk cijfers onze inwoners en gebruikers ons als gemeente geven voor de veiligheid en comfort van de wegen.

Teleurstellend, we hebben het college verzocht om dit alsnog te doen.

admin

Webmaster van HattemCentraal.